Støtteplakat til Gode PengeFor støtte at op om Gode Penges↠ arbejde, har jeg udgivet en plakat sammen med dem.

Overskuddet fra plakaten går til at støtte foreningens almennyttige arbejde med at oplyse politikere og få dem til at ændre på pengesystemet. Derved kan de skabe en stabil samfundsøkonomi og undgå nye finanskriser.

Gode Penge arbejder for et bæredygtigt, demokratisk og retfærdigt pengesystem.

Plakatens motiv er collageværket ↫Jeg bliver helt syg der afbilleder nationalbanken, sammen med et vigtigt citat af direktøren for Den Europæiske Centralbank Christine Legarde.

Få en smuk plakat til hjemmet og støt Gode Penge 

Opløst familie udstillet på Den Sorte Diamant
Danmarks første permanente udstilling om fotografiets historie med mennesket som motiv. Kameraet og os præsenterer et udvalg af værker fra Det Kgl. Biblioteks fotosamlinger, der rummer flere millioner billeder. Temaet er mennesket som motiv, og udstillingen spørger til, hvad fotografiet gør ved vores opfattelse af os selv og vores forestillinger om hinanden.

Opløst familie udstilles som en del af Kameraet og os indtil oktober 2023.

Læs om udstillingen →
↞ Læs om værket