Støtteplakat til Gode PengeFor støtte at op om Gode Penges↠ arbejde, har jeg udgivet en plakat sammen med dem.

Overskuddet fra plakaten går til at støtte foreningens almennyttige arbejde med at oplyse politikere og få dem til at ændre på pengesystemet. Derved kan de skabe en stabil samfundsøkonomi og undgå nye finanskriser.

Gode Penge arbejder for et bæredygtigt, demokratisk og retfærdigt pengesystem.

Plakatens motiv er collageværket ↫Jeg bliver helt syg der afbilleder nationalbanken, sammen med et vigtigt citat af direktøren for Den Europæiske Centralbank Christine Legarde.

Få en smuk plakat til hjemmet og støt Gode Penge 

Opløst familie udstillet på Den Sorte Diamant
Danmarks første permanente udstilling om fotografiets historie med mennesket som motiv. Kameraet og os præsenterer et udvalg af værker fra Det Kgl. Biblioteks fotosamlinger, der rummer flere millioner billeder. Temaet er mennesket som motiv, og udstillingen spørger til, hvad fotografiet gør ved vores opfattelse af os selv og vores forestillinger om hinanden.

Opløst familie udstilles som en del af Kameraet og os indtil oktober 2023.

Læs om udstillingen →
↞ Læs om værketOpløst familie omhandler min families opløsning efter mine forældres skilsmisse og årelange kamp mod hinanden med mig og mine brødre som gidsler. Fanget i vores kærlighed til dem begge, midt i deres had til hinanden.

Den er et forsøg på at samle de udviskede minder om en families kærlighed til hinanden, gennem bruddet af vores forældre, og et udtryk for den oplevelse det er at se sin familie falde fra hinanden og ikke være gammel nok til at stå i mod eller arbejde med det. 

Billederne rummer minder, jeg gennem min ungdom udviskede fra min hukommelse, ude af stand til at rumme dem eller finde mening i dem. De er et udtryk for min nuværende kamp for at genskabe min familie, og finde ind til de tabte minder og historier der hører til mig som bror, søn og menneske.


Udstillet

2021-2023
Det Kgl. Bibliotek - Den sorte diamant
2018
NW Gallery, Family Matters
2017
Fredericia Gymnasium
2014
Four Boxes Gallery

Samlinger

﹡Det Kgl. Biblioteks Nationale Fotosamling
﹡Fredericia Gymnasium KunstsamlingUdstillet

2020
Club Curious, Aarhus
2021
Frontløberne, Aarhus

Soft digital


Kognitivt generativt eksperiment
Igangværende undersøgelse