Fortid nutid fremtid tager udgangspunkt i idéen om tre sameksisterende jeg’er:

Fortids-jeg’et der rummer dine erfaringer og oplevelser du har gjort dig indtil nu. Nutids-jeg’et der kan handle i dette øjeblik. Og fremtids-jeg’et der lever med konsekvenserne fra nutids-jeg’ets handlinger.

De tre jeg’er kan bruges som metode ved at trække på ens erfaringer fra fortiden til at handle bæredygtigt i nutiden og skabe de bedste vilkår i ens fremtid.

Udstillet

2021
Frontløberne, Solo

Udgivet

2019
Visuelt forum, Sommer