Fortid nutid fremtid tager udgangspunkt i idéen om tre sameksisterende jeg’er:

Fortids-jeg’et der rummer de erfaringer og oplevelser du har gjort dig indtil nu. Nutids-jeg’et der har glæden af at kunne handle og agere i dette øjeblik. Og fremtids-jeg’et der skal leve med konsekvenserne af nutids-jeg’ets handlinger.

Brugt aktivt kan de tre jeg’er være en metode. Til at transformere sine bekymringer om fremtiden, ved at fokusere på sine handlinger i nutiden. Og bruge sine erfaringer fra fortiden til at træffe valg, der flytter en mod det liv du ønsker at skabe for dig selv.

Udstillet

2021
Frontløberne, Solo