Fortid nutid fremtid tager udgangspunkt i idéen om tre sameksisterende jeg’er:

Fortids-jeg’et der rummer de erfaringer og oplevelser du har gjort dig indtil nu. Nutids-jeg’et der har glæden af at kunne handle og agere i dette øjeblik. Og fremtids-jeg’et der skal leve med konsekvenserne af nutids-jeg’ets handlinger.

Brugt aktivt er de tre jeg’er en metode. Ved at bruge sine erfaringer fra fortiden, til at fokusere på sine handlinger i nutiden og transformere sin fremtid.

Udstillet

2021
Frontløberne, Solo